Afstamming

Gerlinus

88.476 sGrPg

Zwart
Stokm. 1.68 m.
Geboren in 1988

gerlinusgerlinus

Gerlinus is goedgekeurd door het Groninger Stamboek. Hij is een zoon van de keurhengst Legaat.

De moeder van Gerlinus is de keur- en preferente prestatiemerrie Noberlina V. Garant keur.

Gerlinus heeft ruime krachtige bewegingen en veel springvermogen.
Hij is bekend door zijn werklust en makheid als aangespannen hengst.

Op de keuringen behalen zijn afstammelingen aansprekende successen.
In 1997, 1998, 2002, 2004 en nu ook in 2013 werden zonen van Gerlinus goedgekeurd.

Legaat

Marco Polo

Vos geboortedatum: 1962 schofthoogte: 1.58 m.
stempelhengst
VAN VERGUISD TOT BEGEERD PASJA

Er ging in 1965 tijdens de NWP-hengsten keuring een afkeurend gemompel door de rijen toeschouwers langs de keuringsbaan in de Zuidlarense Prins- Bernhardhal, toen een ranke voshengst in de ring verscheen. De toeschouwers, overwegend boerenfokkers, lieten duidelijk merken dat ze niet ingenomen waren met de frêle vos. De vocale uiting van ongenoegen zwol zelfs aan tot en kakofonie, toen de speaker op de tweede dag van de keuring bekend maakte dat de hengst was goedgekeurd. De fokkers joelden en gilden: moest deze geit hun goede merries dekken, merries die generatie lang waren gefokt als betrouwbare krachtbron voor het werk op de boerderij? Een Russische of Poolse hit was het! Hij zou bij zijn knieën en sprongen afbreken als hij werd ingespannen om werk op de boerderij te verrichten. Er werd met programmaboekjes gezwaaid, met de klompen op de grond geroffeld, geschreeuwd en gefloten: niets werd nagelaten om deze sik uit te laten breken. In deze orgie van geluid gebeurde er iets was tegelijk wonderlijk en beschamend was. De monsterknecht bracht de hengst naar het midden van de ring, de aandrijver pakte -met de zweep nog in de hand -de teugel over, de begeleider nam een achterbeen van de hengst op en trok met blote handen een loszittend ijzer van de hoef. De hengst onderging het gelaten en bleef kalm in het midden van de baan staan. De speaker, de heer W. Spoelstra, gaf bij deze scène het volgende commentaar: “Het schijnt dat de hengst meer fatsoen heeft dan de mensen.” En beschaamd zwegen de druktemakers.
In deze sfeer werd Marco Polo -dat was de betrokken hengst -in Nederland ontvangen. Hem viel dus bepaald geen hartelijk welkom ten deel. De hengst zou echter, meer nog dan de opmerking van de heer Spoelstra het deed, door zijn fokresultaten zijn criticasters beschamen.


Marco Polo heeft, ondanks de tegenwind van bijna orkaankracht, zelf zijn weg geëffend in de Nederlandse fokkerij en hij is één van de beroemdste hengsten van de Nederlandse fokkerij geworden. Bij zijn komst was Marco Polo een wat smalle, nog onvolgroeide hengst met een stokmaat van 1.60 meter. Later, toen hij was volgroeid, mat hij 1.64 meter.
Hij had het type van een bloedpaard, was iets lang in het middenstuk. Het beenwerk was aan de fijne kant maar wel glashard. Het voorbeen was wat steil, een eigenschap die hij ook nogal eens doorgaf. Hij had niet het edele hoofd zoals dat dikwijls bij Trakehners wordt aangetroffen: het was wat lang en iets bol tussen de ogen. Het oog was evenwel sprekend en straalde rust en vertrouwen uit. De hals was goed gevormd en ging over in een best ontwikkelde schoft. Hoewel hij een Trakehner registratiepapier had, was hij meer een halfbloed met veel volbloed expressie in zijn uiterlijk.

Barre tocht
De fokker van Marco Polo, K. Rosenau, vluchtte in de winter 1944-1945, zoals veel Oostpruisische boeren, voor het naderende Russische leger. Op deze voor mens en dier barre tocht naar het Westen nam hij onder andere de merrie Mira mee. Zwaar en talloos waren de ontberingen die de Oostpruisische boeren en hun paarden geleden hebben op de trek naar het Westen: de weersomstandigheden waren bijna Siberisch, de wegen slecht -soms werd er zelfs over het ijs getrokken -en het meegenomen voedsel was schaars. Maar Rosenau en Mira bereikten, in tegenstelling tot velen die minder gelukkig waren, het gebied van de huidige bondsrepubliek.
Mira, de grootmoeder van Marco Polo, was een sterk gebouwde, robuuste merrie. Ze was een dochter van Löwenherz -Pirol-J.Pilot -Pilot -Persival, een hengstenlijn waarvan weinig is overgebleven in de Trakehner fokkerij. Pirol is de vader van de invloedrijke merrie Abfahrt, onder meer moeder van de hengsten Abenstern, Absolom en Absinth, de stichter van de A-lijn in de Hannoveraanse fokkerij. Pirol was een hengst die na de Eerste Wereldoorlog nogal is benut om de Trakehners meer massa en zwaarder beenwerk te geven. Mira bracht, met Altan als partner, de merrie Mirabel -moeder van Marco Polo en Miranda, de grootmoeder van Trajanus. De laatste heeft in Noord-Nederland gedekt van 1966 tot 1970. Trajanus was eveneens van Poet xx en dus sterk verwant aan Marco Polo. Hij heeft echter nauwelijks invloed op de fokkerij uitgeoefend en in 1970 is hij naar zijn geboorteland teruggekeerd.Slechts Veertien
Te vroeg op 21 december 1976 overleed Marco Polo, 14 jaar oud, aan een hersenbloeding. Te jong en te vroeg. De fokkerij in Nederland was in een stijgende lijn, de merries werden beter afgestemd op het nieuwe fokdoel : het sportpaard. Marco Polo had hij die betere merries nog zulke goede dingen kunnen doen.

Marco Polo was –Met zijn fouten- een mijlpaal in de Nederlandse fokkerij. Het positieve was bij Marco Polo zo duidelijk aanwezig dat hij ver uitsteekt boven hengsten die weliswaar geen fouten hebben vererfd, maar ook geen positieve eigenschappen hebben nagelaten. Marco Polo behoorde niet tot die grauwe massa: hij onderscheidde zich en hij verdient het om onderscheiden te worden.


 

Garant

Onno S

Otto

Foto van Otto

De Groninger hengst Otto (Orlando x Proost NWP), geboren 1984, heeft de zeldzame sabino-kleur.

Loek

 

Groninger hengst Loek, geboren in 1970.
Loek werd bekend door zijn uitstekende resultaten in de sport; hij was zowel zeer succesvol in de dressuur als in de mensport. Hij stond ook bekend om zijn prachtige karakter en goede gezondheid. Tijdens zijn eerste jaar in de dressuursport werd hij in het M-niveau kampioen van Gelderland. Op 27-jarige leeftijd diende Loek nog als lespaard. Loek is gestorven in 1997.

 

Liefhebber & fokker van

Groninger Paarden

& kleinschalige pensionstal